V znaleckom odbore Strojárstvo poskytujeme služby pri riešení odhadu hodnoty strojových zariadení:

 

odhad hodnoty strojových zariadení

  • stanovujeme všeobecnú hodnotu strojových zariadení pre rôzne právne úkony
  • stanovujeme výšku škody pri poistných udalostiach dielcov, skupín a celkov zariadení